Hop til hovedindholdet

Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg

Aktuelle arrangementer

Der er ikke nogen tilgængelige arrangementer i øjeblikket.

Om Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg


Frivilligcenter Svendborg har til formål at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Svendborg kommune. Som en af Danmarks 68 frivilligcentre, arbejder vi dagligt for at sikre de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed.

Som frivilligcenter yder vi konsulentbistand til foreninger, synliggør frivillige aktiviteter og mobiliserer frivillige. Vi gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig – også for borgere, som oplever barrierer i forhold til at deltage i det frivillige fællesskab, fx grundet handicap eller sprogvanskeligheder.

 Vi har følgende tilbud:

- Lån af lokaler og kontorplads til foreningsaktiviteter
- Lån af AVmidler til foreningsaktiviteter i Frivillighuset
- Kursus, tema og netværkstilbud til foreninger og frivillige
- Sparring på fundraising, og hjælp til at finde relevante puljer
- Hjælp til at finde frivillige
- Synlighed for forenigsaktiviteter i den Sociale Vejviser, på Frivilligcentrets sociale medier samt til fælles foreningsarrangementer
- Netværkstilbud til andre foreninger og kommunale samarbejdspartnere
- Sparring, rådgivning og vidensdeling i foreningsrelaterede emner som; opstart af projekter, frivilligjobopslag, PR, facilitering m.m.


 

Kontaktoplysninger


Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg
Frivillighuset Kvægtorvet
Frederiksgade 8
5700 Svendborg

Telefonnummer: +45 60 56 26 44
E-mail: info@fcss.dk
Hjemmeside: www.fcss.dk